IT Dům

magazín: Inteligentní dům

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Podrobný návod, co dělat s kontaminovanou studnou po povodni!

Email Tisk PDF

Pozor! Při postižení vaší studny povodní nebo záplavou je možné k její sanaci, tedy vyčištění a znovuuvedení do použitelného stavu, přistoupit až tehdy, kdy to nejenom dovolí vnější podmínky (opadnutí povodňové vlny, odstranění nánosů ad), ale až dojde též k poklesu zvýšené hladiny spodních vod.

Pokud nebyla studna (např. povodní) přímo zasažena, stačí provést revizi zdroje a okolí, provést jednorázovou „šokovou“ dezinfekci a nechat udělat rozbor vody. Pokud studna byla povodní zasažena, bývá většinou nutné provést kompletní sanaci.

1. krok Odstraňujeme-li následky záplav, je možné s asanací začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod.  Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.


2. krok Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu.


3. krok Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).


4. krok
Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9


5.krok Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky !).


6. krok Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.


7. krok Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem desinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (chlornan sodný 0,5 %, roztok chlorového vápna 10 %). Pozor - pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.


Poznámka: V případě použití výrobku SAVO Originál, který je v současné době na trhu, se jedná o ředění 1:10 (1 díl SAVO do 10 dílů vody).


8.krok Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.


9. krok U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny - viz bod 5.


10. krok Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.

 
11. krok Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme spárování mezi skružemi.


12. krok Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.


13. krok
Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.


14. krok Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.


15.krok Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu.


16. krok Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití. U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na 0,5 – 1 mg/l. Je možno též použít dezinfekční prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Desinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí.

 


Poznámka: V případě použití výrobku SAVO Originál, který je v současné době na trhu, se jedná o ředění 1:10 (1 díl SAVO do 10 dílů vody).


17.krok Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.

 

18.krok Asi za 2 až 3 týdny necháme provést alespoň krácený rozbor pitné vody.

AddThis Social Bookmark Button
 

Komentáře  

 
0 #1 zdoqouxqyy 2014-12-03 17:39
bglhjjuevn, nyftjuzfyw , tbbykivfjt: http://www.ctlykqwuby.com/, http://www.tayokfwntc.com/ nyftjuzfyw
 

Nejbližší události

Žádné události

Kalendář událostí

leden 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4